Audit firm

Audit firmy – jedno z najistotniejszych zagadnień / narzędzi podejścia do zarządzania opartego na jakości. Pracując w firmie posiadającej wdrożony i certyfikowany system zarządzania możemy być zarówno stroną auditującą jak i auditowaną. Każda ze stron posiada swoje obowiązki z tym związane. Audit nie jest kontrolą, z którą jest często mylony. Należy mieć na uwadze, że niezbędny jest cel przeprowadzania auditu np. związany z określeniem czy firma nasza działa zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi w systemie zarządzania jakością lub czy realizuje swoje procesy zgodnie z ustaleniami klienta, czy wymaganiami prawa.