CSR

CSR - Społeczna odpowiedzialność biznesu, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility) – koncepcja, według której przedsiębiorstwa uwzględniają w ramach realizowanej przez siebie strategii interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Według podejścia CSR, bycie odpowiedzialnym oznacza nie tylko spełnianie wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale jeszcze zwiększone inwestycje w ludzi, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, którzy mają faktyczny wpływ na efektywność działalności tych firm.