HR

HR - Zasoby ludzkie (ang. human resources) – wywodzi się z nauk społecznych i zgodnie z klasyczną szkołą ekonomii oznacza pracę – niezbędny zasób ludzki - jeden z trzech środków produkcji. Jednak dzisiaj bardziej rozumiane jest jako podejście do ludzi mieszczące się w zakresie zarządzania, które odnosi się do indywidualnych pracowników oraz organizacji ich pracy. Dział HR zajmuje się rekrutacją, szkoleniem, motywowaniem oraz zwalnianiem pracowników (czyli szeroko rozumianą polityką personalną).