RODO

RODO - rozporządzenie o ochronie danych osobowych (ang. General Data Protection Regulation, GDPR) – rozporządzenie unijne, które zawiera przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych. Cel rozporządzenia to doprowadzenie do pełnej harmonizacji prawa w ramach Unii Europejskiej i swobodnego przepływu danych osobowych w jej obrębie. *na podstawie Wikipedi - źródło
RODO w swoim założeniu ma pozwolić mieszkańcom UE na lepszą kontrolę ich danych osobowych oraz stanowić modernizację i ujednolicenie przepisów umożliwiających firmom ograniczanie biurokracji i korzystanie ze zwiększonego zaufania klientów.