System zarządzania jakością

System zarządzania jakością to systemem zbudowany na bazie zasad, procedur, zakresów czynności, wewnętrznych ustaleń, procesów i ich interakcji. Celem tego systemu jest skuteczność w dążeniu do założonych celów jakości. Jest to najczęściej system udokumentowany. Nie jest to jednak jedyna definicja, pozostałe definicje odnoszą się do bardziej szczegółowych kwestii, jak np. definicje te mówią o podejściu procesowym czy orientacji na klienta, co ma zastosowanie nie tylko w systemach zarządzania jakością, takich jak ta zawarta w normie ISO 9001.