Szkolenie

Szkolenie – przekazywanie wiedzy, kształcenie w zakresie umiejętności praktycznych, które nie wymaga długotrwałego procesu, oraz które nie jest realizowane w ramach ścieżki edukacyjnej szkół i uczelni. Szkolenie składa się z wykładów poświęconych konkretnemu tematowi, jego celem jest uzupełnienie czyjegoś wykształcenia, zdobycie wiedzy lub uzupełnienie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych