Zarządzanie

Zarządzanie – działanie i decyzje w odniesieniu do zasobów, które posiadamy, zależne od okoliczności, w których się znajdujemy, które mają zapewnić warunki do efektywnego funkcjonowania procesu / firmy / organizacji prowadzącego do skutecznego osiągnięcia założonych celów. Od początku swojej historii zarządzanie definiowane było jako działania kierownicze, obejmujące przede wszystkim: planowanie, organizowanie, decydowanie, motywowanie i kontrolowanie, czyli klasyczne funkcje prowadzenia działalności. Ojcem tej definicji był Henri Fayol, o którym mówiono „klasyk zarządzania”. Jednak od jego definicji minęło wiele lat i zarządzanie zmieniało swoje definicje i ewaluowało w kierunku odejścia od sztywnych funkcji przechodząc w stronę podejmowania takich działań i decyzji, które mają zapewnić skuteczność działania i osiągnięcie wyznaczonych celów. Dzisiaj mówi się o sztuce i stylu zarządzania.