NORMY ISO

NORMY ISO – grupa norm, dedykowanych podmiotom i instytucjom, np. wprowadzających wytyczne w zakresie zarządzania i organizowania tych jednostek. Wśród norm ISO można spotkać bardzo wiele standardów, które dotyczą również innych niż jakościowe systemów zarządzania np. zarządzanie środowiskowe czy bezpieczeństwo informacji. Normy ISO dotyczące systemów zarządzania są jednak tylko jednym z elementów z działalności organizacji ISO, która prowadzi prowadzi bardzo szeroką działalność normalizacyjną.