Rozwój menadżerski

Rozwój menadżerski - podnoszenie kwalifikacji menadżerskich rekomendowane zarówno osobom, które niedawno objęły lub aspirują do funkcji menedżerskich jak również osobom, które z chcą rozwijać swoje kompetencje. Najczęściej realizowany jest poprzez praktyczne ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych i związanych z organizacją pracy. Mogą być również związane z pozyskaniem umiejętności wywierania wpływu społecznego i budowania autorytetu czy warsztatu skutecznego przeprowadzania innych ludzi przez zmianę. Rozwój menadżerski zakłada wzrost skuteczności działań menadżerskich – funkcjonowania efektywnie jako lider w relacjach z zespołem jak i w relacjach indywidulanych np. z pracownikami i współpracownikami.